Jedinečný okruh, na který nikdy nezapomeneš.

Trasa začíná v obci Nepomuk.

Nenáročným stoupáním a krátkým technickým úsekem po lesní pěšince se dostaneš na vyhlídku Malý tok (843m).

Říká se, že je to jeden z nejkrásnějších výhledů v Brdech.

Cesta pokračuje po žluté turistické značce.

Ta tě zavede po hřebenovce na druhý nejvyšší vrchol Brd Praha (862m).

Na samém vrcholu hory stojí vysoká věž – vysílač a meteorologický radar.

300 metrů od vysílače je vyhlídka, na kterou určitě nezapomeň zajet.

Sjezdem z kopce vrchu Praha se dostáváš na modrou turistickou značku.

Tenhle úsek je hodně zajímavý. Vypadá jak měsíční krajina a je vidět strašně daleko.

Opouštíš na chvilku modrou a přejedeš přes rozlehlou louku, která tě lesní zpevněnou cestu zavede k Padrťským rybníkům.

Rybníky byly založeny v 16. století a sloužily jako vodní rezervoár pro plavení dřeva pro hutě a chov ryb, pomocí kanálů také zásobily mlýny, hamry, šindelky a pily.

Pod obcí Pardrť se voda vracela zpátky do koryta Padrťského potoka.

Padrťské rybníky leží v kotlině nazývané Pardťské údolí, hnízdí zde napřiklad orel mořský nebo čáp černý.

V blízkosti rybníků se nalézají významné vrchy, kromě již zmiňované Prahy (862m) je to hora Paterák (814m) a Kočka (789 m). Pokračuješ klidnou cestou po červené turistické značce až do obce Míšov.

V Míšově se napojíš na zelenou a čeká tě krásný úsek po louce a sjezd úvozovou lesní cestou.

Po červený se vyhoupneš na vrch zvaný Nad Maráskem (805m).

Okolo Nahořova (750m) se cesta stočí pod vrchol slavného Třemšína.

Třemšín není nejvyšší horou Brd, ale od nepaměti na něj lidé zhlížejí s obdivem a úctou a přirovnávají ho k Blaníku či Orebu. Jaroslav Vrchlický ho dokonce nazval v jedné své výpravné publikaci jako „králem brdských lesů“.

Třemšín má navíc pozoruhodnou historii a tajemství, temné příběhy a pověsti.

Na vrcholu najdeš kapličku z roku 1771, výhled do kraje i pozůstatky bývalého hradu.

Podle legendy, když vojsko Jana Žižky z Trocnova vyplenilo teslínský klášter, začalo těžkými zbraněmi odstřelovat i hrad Třemšín. Obránci odolávali střelbě z děl a táboritům nakonec došla munice i zásoby jídla. Jeden z husitů namísto dělové koule nabil dělo lískovými oříšky.

Tahle poslední rána prý stačila na zničení hradní věže, patrně již značně narušená předchozí palbou. Táborité pak zaútočili a Třemšín padl. Od té doby pak rostla na Třemšíně líska, jejíž oříšky lidé přirovnávali k přilbám táboritů.

(Citace z knihy Brdy známé i neznámé)

Bylo by překvapením, kdyby se na odlehlém hradním areálu neukrýval poklad. Na Velký pátek se několik udatných mužů z Roželova pořádně rozhlédlo po ruinách hradu, až s úžasem stanuli u studny. Z hloubky vycházela záře. Zlato, vydechli a hned začali přemýšlet, jak se do studny spustit. Za zády najednou kdosi vykřikl: Roželov hoří. Obrátili se za hlasem, ale nikoho neviděli. Když se otočili zpátky ke studni, po zlatu nebylo ani památky.

(Citace z knihy Brdy známé i neznámé)

Opouštíme Třemšín a cesta pokračuje po žluté turistické značce na vyhlídku Křemel (790m), kde je úsek poněkud techničtější a prověří tvoje schopnosti jízdy kamenitou pasáží.

Z křemele hodíš kolo na ramena a sejdeš krátký úsek po prudké skalní cestě.

Pokračuješ nádherným úsekem po žluté turistické značce až na místo Kobylí hlava (Hengst 757m).

Jedná se o bývalé malé tvrziště, které sloužilo jako pozorovatelna na ochranu nedalekého hradu na Třemšíně.

Věž byla zřejmě i využívána jako vězení, v 19. století se zde našly okovy.

(Citace z knihy Brdy známé i neznámé)

Žlutá turistická bude i nadále na několik dalších kilometrů tvým průvodcem až na rozcestí Varta, kde se kříží žlutá se zelenou, která vede z nedaleké Jahodové hory (726m).

Pokračuješ přes obci Buková až k Sobenskýmu rybníku, kde se napojíš na modrou.

Poklidnou cestou mírně do kopce se pomalu blížíš k Nepomuku a závěru téhle neuvěřitelné cesty jižní částí Brd.

Pestrost a historie téhle trasy je jedinečná.

Měl jsem velké štěstí, že jsem trasu stavěl mimo sezónu. Lesy, louky a vyhlídky byly úplně prázdný a tím se i umocňovala tajemnost a krása všech těchto míst.

Pochopil jsem, že Třemšín, Hengst a Padrťské rybníky jsou skutečným pokladem Brd, mnohem vzácnějším než všechno to zlato, které se zde, jak již víme, od nepaměti hledá a hledat bude i nadále.

Délka trasy: 48,49km

Převýšení: 954m

Obtížnost: 7/10

Start / Cíl: Nepomuk 49.6455167N, 13.8326853E

Soubory se stahují ve formátu GPX.